Felhasználási feltételek

 

A www.hidak.hu, a www.hidasz.hu és a www.elsolanchid.hu honlapokat, továbbiakban honlapot az Elsőlánchíd Mérnöki és Szolgáltató Betéti társaság, továbbiakban szolgáltató üzemelteti (4235 Biri, Vörös hadsereg út 103. adószám: 22108230-2-15, telefonszám: +36 30 748 0534). A szolgáltató a honlapot webhosting szolgáltatás útján teszi elérhetővé.

A honlap használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket.

A honlap hivatalos nyelve a magyar. A szolgáltató bizonyos részeket idegen nyelven is közre adhat.


Küldetés

A honlap célja közérdekű és közhasznú információ- és adatmegosztás, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség védelméről szóló törvényértelmében és szellemében létrehozott elektronikus adatbázis üzemeltetése minden hidak iránt érdeklődő részére, elsősorban a hidakkal foglalkozó szakembereket megszólítva. A honap non-profit közzétételi módon működik, a honlap minden felhasználó számára térítésmentesen elérhető adat és forgalomkorlátozás nélkül.

 

A honlap szerzői jogi állása

A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma  a szolgáltató szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap audio és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető és többszörözhető – feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a szolgáltatót. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A Kamara fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A honlap szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.

 

Lánchíd füzetek

A szolgáltató a honlapon elektronikus formában közreadja a Lánchíd füzetek szakmai kiadvány sorozat köteteit, melyek a szakkönyvtár egyéb elektronikus tartalmaival azonos megítélés alá tartoznak.

 

Szakkönyvtár

A honlapon a hidász irodalomhoz kapcsolódó, elektronikusan közzétett dokumentumok kizárólag oktatási, tudományos, illusztrációs célú és kutatási célokra használhatóak fel a forrás (eredeti mű bibliográfiai és a honlap, mint adatbázis) és a szerző, valamint minden könyvészeti adat szabatos megjelölésével.

Az oktatási és közismereti célból közzétett anyagok elektronikus elérhetőségének biztosítása a közhasznú és közérdekű tartalmakra, közkincs jellegre tekintettel egyértelműen kívánatos.

A szolgáltató közzétehet olyan közhasznú, közérdekű műnek közvetlenül nem minősülő dokumentumot is, amelyre azok szerzőitől felhatalmazást kap.

 

Adatpark, kapcsolatok, külső linkek

A honlap célja összefoglaló információ gyűjteményt és közvetlen elérhetőséget biztosító linkgyűjtemény működtetése. A szervezeteket és egyéb adatokat, honlapokat rendszerezetten tartalmazó adatpark belső strukturálása a szolgáltató szuverén joga. A szolgáltató körültekintő eljárás mellett várja és fogadja az adatpark bővítésére és javítására vonatkozó felhasználói javaslatokat és igényeket. A szolgáltató saját lehetőségeihez mérten figyelembe veszi az adatparkban érintett szervezetek megjelenésére vonatkozó észrevételeit.

 

Hírlevél

A szolgáltató a regisztrált felhasználók részére eseti jelleggel hírleveleket küld aktuális információkkal, újdonságokkal.

A felhasználó az adatai (név és email cím) megadásával felhatalmazza az Első Lánchíd Bt-t adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag a hírlevél továbbításának céljából történő kezelésére.
A szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat az Első Lánchíd Bt-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak a szolgáltató webmestere férhet hozzá.
Az ügyfél az elektronikus hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, ezáltal törölheti az összes nyilvántartott adatát.

A szolgáltató – bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs eljárás során rögzített adatok titokban maradásáért – a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, nem felelős az adatok esetleges hardver vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért, sem azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

 

Kizárások

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.

A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.

A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére.

 

Hírlevél feliratkozás:
ok


Copyright © 2011 ELSŐ LÁNCHÍD - Mérnöki és Szolgáltató Bt - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio